Sprejmi

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke; z obiskom in nadaljnjo uporabo soglašate s piškotki.

Javni poziv za financiranje projektov mladih v okviru Lokalnega sklada za mlade z idejami - Banka idej

Banka idej je preko javnega razpisa, objavljenega v septembru 2018, že podprla izvedbo dveh prostorskih projektov. Zaradi nerazdeljenih sredstev bo preko tega poziva podprla realizacijo dodatnih projektov.
(objavljamo samo povzetek poziva, celotni poziv je objavljen v priponki)

Namen poziva

Namen poziva je financiranje projektov mladih, ki omogočajo trajnostne prostorske spremembe v javnem prostoru posamezne mestne četrti ali krajevne skupnosti Mestne občine Maribor. Projekti prav tako omogočajo in spodbujajo povezovanje in sodelovanje mladih, oživljajo mladinske aktivnosti, izboljšujejo kvaliteto življenja mladih in prebivalcev določene mestne četrti ali krajevne skupnosti Mestne občine Maribor.

Kdo se lahko prijavi?

Na poziv se lahko prijavijo mladi, fizične osebe, v starosti med 15. in 29. letom na dan objave poziva. V primeru, da se na poziv prijavi oseba mlajša od 18 let, vlogo podpiše tudi eden izmed staršev oz. skrbnikov.
Vlogi je potrebno priložiti kopijo osebnega dokumenta prijavitelja.

Projekti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • da bodo izvedeni na območju Mestne občine Maribor,
  • v celoti izveden v letu 2018, od tega je del aktivnosti projekta izvedenih v Tednu Banke idej, ki bo predvidoma zadnji teden v novembru ali prvi teden v decembru 2018,
  • da so vse aktivnosti znotraj projekta brezplačne za udeležence,
  • da prijavitelj dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom vodenja poziva in objave rezultatov poziva na spletnih straneh Mladinskega kulturnega centra Maribor, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB2, 117/06-ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 ) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1).

Področje poziva

Banka idej v letu 2018 podpira projekte, ki spodbujajo trajnostne prostorske spremembe v javnem prostoru.
To so spremembe, ki na trajnosten način izboljšujejo prostor in dvigujejo kvaliteto bivanja v Mestni občini Maribor. Trajnosten način je tisti, ki ne ogroža obstoja naslednjih generacij, okolja in prostora.

Javni prostor je lahko zunanji (npr. park, trg, ulica…) ali pa notranji (npr. knjižnica).

Financirani bodo projekti, ki bodo predrugačili (očistili, postavili, obnovili, pobarvali...) obstoječe prostore in urbane elemente mesta ali jih na novo ustvarili. Spremembe naj bodo enostavne, vidne in dlje časa obstoječe. Izboljšajo naj počutje ljudi ter videz ali/in funkcionalnost mesta.

Primeri vsebinskih sklopov trajnostnih prostorskih sprememb, ki bi jih Banka idej financira:

  • olepšanje raznih urbanih elementov mesta in/ali postavitev le teh (klop, ograja, koš za smeti, skulptura, pot ...),
  • spodbujanje in/ali omogočanje recikliranja,
  • spodbujanje in/ali omogočanje rabe naravnih materialov,
  • skrb za varstvo okolja in narave...

V kolikor je za izvedbo projekta potrebno pridobiti dovoljenje pristojnih organizacij, je za pridobitev le teh odgovoren prijavitelj. Skrbniška odbor Banke idej bo izbranim prijaviteljem pri tem nudil pomoč v okviru svojih zmožnosti.

Predvidena višina sredstev  in rok za oddajo

Skupna višina sredstev za financiranje vseh projektov je 3.000,00 EUR. Maksimalna  vrednost zaprošenih sredstev za projekt je 1.000,00 EUR.
Poziv je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 3. 11. 2018.

Način ocenjevanja

V predlog za financiranje bo Skrbniški odbor Banke idej predlagal toliko projektov, kolikor sredstev ima na razpolago Banka idej.

Skrbniški odbor Banke idej bo vsak petek od objave poziva pregledal vse prispele vloge do tega dne, 12:00 ure, in popolne vloge tudi ocenil. Vloge bo ocenjeval dokler ne bo razdelil vseh sredstev poziva, zadnjič pa se bo Skrbniški odbor Banke idej dobil v petek, 9. novembra 2018.

Oddaja vloge

Vloga mora biti računalniško izpolnjena (izjema sta prva in zadnja stran prijavnice), izpolnjena morajo biti vsa polja in poslana priporočeno po pošti na naslov Mladinski kulturni center Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – javni poziv – Banka idej« ter pripisanim imenom, priimkom in naslovom pošiljatelja. Prav tako je prijavnico potrebno oddati v elektronski obliki na naslov bankaidej@mkc.si. V primeru neskladja se upošteva vloga posredovana po pošti.

Vloga je popolna, ko Skrbniški odbor Banke idej prejme fizično in elektronsko vlogo, šele takrat bo vloga tudi obravnavana.

Pomoč prijaviteljem

Ker je želja Skrbniškega odbora Banke idej, da razdeli vsa sredstva, nudi potencialnim prijaviteljem naslednjo pomoč:

  • informativni sestanek, na katerem bo celotni poziv podrobneje predstavljen, ki bo v četrtek,  19. 9. 2018, ob 17:00 uri, Mladinski kulturni center Maribor, Ob železnici 16, Maribor.

Vsak sofinanciran projekt bo prejel tudi mentorsko pomoč enega izmed članov Skrbniškega odbora Banke idej.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobite na Mladinskem kulturnem centru Maribor, Ob železnici 16, Maribor: Marja Guček (tel: 02 3002997, e-pošta: marja.gucek@mkc.si) ter članici Skrbniškega odbora Banke idej Mojci Doberšek (bankaidej@mkc.si).

 

Javni razpis za financiranje projektov mladih v okviru Lokalnega sklada za mlade z idejami - Banka idej

 

Logotipi in obrazci za avtorje in avtorice sofinanciranih projektov

Aktualno / Banka idej / Mednarodno / Ekipa / Poziv / Podprti projekti / Usposabljanja / Galerija / Kontakt
© 2012-2020 MKC Maribor. Vse pravice pridržane.