Sprejmi

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke; z obiskom in nadaljnjo uporabo soglašate s piškotki.

Intenzivno usposabljanje projektnega vodenja Banke idej

MKC Maribor organizira v okviru projekta Banka idej intenzivno 4-dnevno usposabljanje (v nadaljevanju: usposabljanje) za vse, ki se želijo naučiti metod projektnega vodenja. Potekalo bo med 13. in 16. novembrom 2014 v prostorih MKC Maribor.

Namen usposabljanja je mlade med 18. in 29. letom starosti usposobiti za realizacijo lastnih idej. Po uspešno zaključenem usposabljanju lahko udeleženci usposabljanja kandidirajo za pridobitev finančnih sredstev Banke idej za izvedbo projekta, ki ga bodo natančneje razvili tekom usposabljanja.

Cilji usposabljanja so:

 • razviti idejo do projekta,
 • udeležence seznaniti z načini opredelitve ciljev projektov,
 • predstaviti ključne elemente projektnega načrta,
 • pripraviti terminski načrt projekta,
 • izdelati akcijski načrt,
 • strukturirati finančni načrt,
 • udeležence seznaniti z metodami presoje uspešnosti projekta.

Udeleženci usposabljanja bodo pridobili splošno uporabna znanja in veščine s področja projektnega vodenja, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem nadaljnjem delu.

Kdo se lahko prijavi?

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki:

 • bi radi pridobili različna znanja in kompetence za organizacijo in izvedbo projektov,
 • bi radi pridobili praktično izkušnjo z izvedbo projekta,
 • bi radi razvili svojo idejo do te mere, da lahko z njo kandidirajo za finančna sredstva Banke idej,
 • bi radi pridobili finančna sredstva Banke idej za realizacijo svojega projekta.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

 • starost med 18. in 29. letom starosti, [1]
 • s stalnim ali začasnim bivališčem v Mestni občini Maribor,
 • udeležba na celotnem usposabljanju,
 • bodo, v kolikor bodo pridobili finančna sredstva s strani Banke idej, izvedli svoj projekt, za katerega velja:
  • da bo izveden v Tednu Banke idej, ki bo med 15. - 21. 12. 2014,
  • da bo izveden na območju Mestne občine Maribor,
  • da bodo vse aktivnosti za udeležence projekta brezplačne,
  • da bo izveden na enem izmed naslednjih vsebinskih področji:
   a) IZOBRAŽEVANJE
   (npr. neformalna izobraževanja, usposabljanja ...),
   b) KULTURNO USTVARJANJE
   (npr. spodbujanje kreativnosti, aktivnosti na področju glasbe, umetnosti ...),
   c) DRUŽBA
   (npr. socialna problematika, izboljšanje kvalitete življenja, aktivno državljanstvo, participacija mladih, spodbujanje prostovoljstva, človekove pravice ...),
   d) ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
   (npr. šport, spodbujanje aktivnega načina življenja, zdrava prehrana …)
   e) NARAVOSLOVJE
   (npr. ekologija, tehnološki razvoj, inovacije, spodbujanje učinkovite rabe energije ...)
  • da ustreza merilom, ki so navedeni v prilogi št. 3 tega razpisa (merila bodo podrobneje predstavljena tudi na samem usposabljanju).

Neupravičeni prijavitelji so:

 • pravne osebe,
 • samostojni podjetniki,
 • samozaposleni,
 • člani Skrbniškega odbora Banke idej in njihovi ožji družinski člani,
 • zaposleni v MKC Maribor in njihovi ožji družinski člani.

Število udeležencev usposabljanja je omejeno, zato je potrebna predhodna prijava. V primeru večjega števila prijav si organizator pridržuje pravico, da izmed vseh prijaviteljev na usposabljanje povabi prijavitelje, ki so se na usposabljanje prijavili prej.

Prijava na usposabljanje je možna do vključno 9. novembra 2014.

Kotizacije za usposabljanje ni.

Organizator krije stroške izvedbe usposabljanja, kar vključuje:

 • strošek organizacije in izvedbe,
 • vse potrebne materiale za aktivno udeležbo na usposabljanju,
 • povzetke/smernice za izvedbo nekaterih metod/aktivnosti, uporabljenih na usposabljanju,
 • pomoč pri pripravi projekta za kandidiranje finančnih sredstev Banke idej,
 • hrano, pijačo, prigrizke,
 • nočitev v Hostlu Pekarna v primeru izvedbe sklopa delavnic, ki bi od udeležencev usposabljanja, zaradi narave dela, zahtevale tudi nočitev.

Udeležba na usposabljanju je na lastno odgovornost. Organizator ne povrne potnih stroškov udeležencev na usposabljanje in z njega. Organizator prav tako ne krije morebitnega zavarovanja udeležencev.

Prijava na usposabljanje je mogoča samo s prijavnico, ki mora biti v celoti izpolnjena in podpisana. Prijavnica je v prilogi poziva.

Izpolnjeno prijavnico je potrebno poslati v skenirani obliki na elektronski naslov marja.gucek@mkc.si do roka navedenega v razpisu.

Sofinanciranje projektov mladih, razvitih v okviru usposabljanja
Udeleženci usposabljanja bodo lahko po zaključku usposabljanja, do torka, 18. 11. 2014, na naslov MKC Maribor, oddali prijavo za sofinanciranje projekta, ki so ga razvili v okviru usposabljanja. Za več informacij glede meril za sofinanciranje projektov glej prilogo št. 3. Prav tako bodo vse potrebne informacije glede sofinanciranja projektov predstavljene na usposabljanju.

Za finančna sredstva Banke idej bodo lahko kandidirali samo udeleženci usposabljanja.

Možnost odpovedi usposabljanja s strani organizatorja
V primeru višje sile ali nezadostnega števila prijavljenih, si organizator pridržuje pravico do odpovedi usposabljanja.

Dodatne informacije
Za dodatne informacije o usposabljanju se lahko obrnete na predstavnico MKC Maribor, Marjo Guček, tel. 02 250 03 22 (od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00) ali po elektronski pošti na marja.gucek@mkc.si.

Organizator bo vse informacije, povezane z usposabljanjem, posredoval na elektronski naslov prijavitelja, ki je naveden v prijavnici.

Priloge:

[1] Na dan prijave mora prijavitelj imeti dopolnjenih 18 let ali ne sme dopolniti 30 let.

Banka idej / Mednarodno / Ekipa / Razpis/Poziv / Podprti projekti / Usposabljanja / Galerija / Kontakt
© 2012-2020 MKC Maribor. Vse pravice pridržane.