Sprejmi

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke; z obiskom in nadaljnjo uporabo soglašate s piškotki.

Delavnica o stereotipih o narodih (Špela Premzel)

Migracije najrazličnejših vrst so sestavni del sodobnega sveta. Kljub številnim omejitvam migracijskih politik naše družbe postajajo večkulturne. Za življenje v strpnosti in sožitju moramo ljudje razvijati kompetence medkulturnega razumevanja in sprejemanja. Te kompetence potrebujemo vsi, a vendar se nam jih zdi prav posebej potrebno razvijati pri otrocih in mladostnikih ter spodbujati njihovo lastno aktivnost pri ustvarjanju življenja v skupnosti.

Delavnica o stereotipih o narodih naslavlja družbeno občutljivi temi medkulturnega sprejemanja in tolerance v odnosih med ljudmi, ki so pripadniki različnih etničnih skupnosti. Prične se z ogledom kratkega videa z naslovom Stereotipi o narodih: zgodbe posameznikov različnih narodnosti. Udeleženci v nadaljevanju s pomočjo metode diskusije in aktivne participacije spoznajo pojem stereotipa, njegovo funkcijo in zakaj stereotipi sploh nastajajo. Pomembno je, da izpostavimo posledice, ki jih ima stereotipno označevanje drugih, in da razmišljamo o tem, kako stereotipe presegati. Udeleženci, razdeljeni v skupine, razmišljajo o svoji vlogi pri preseganju stereotipov, o drugih etničnih skupinah in o možnih aktivnosti, ki jih lahko sami izvedejo. Končni cilj delavnice je, da udeleženci spoznajo, da s stereotipi izkrivljamo realnost, saj so ljudje v resnici enkratni in različni, prav tako pa tudi spreminjajoči se posamezniki. Preseganje stereotipov je proces, pri katerem je pomembna nenehna refleksija lastnih prepričanj, stališč, vrednotenj in dejanj.

Delavnica o stereotipih o narodih je namenjena mladostnikom tretje triade osnovne šole in srednješolcem, ki živijo ali se šolajo v mariborski mestni četrti Studenci, kjer živi visok delež priseljencev, ki niso slovenskega etničnega porekla. Aktivnost bomo izvedli v dveh terminih za osnovnošolce in v dveh terminih za srednješolce. Predvideno število udeležencev vsake delavnice je 20 do 25.

Špela Premzel in Tina Palaić

 

Avtorica o projektu

15. september 2013

Ko je Lokalni sklad za mlade z idejami - Banka idej izbral najin projekt, se je pravo delo šele začelo. Po srečanju s Skrbniškim odborom Banke idej sva pripravili delovni načrt in z veseljem zagrizli vanj. Najprej sva delo zastavili na dveh ravneh: promocija projekta in pridobitev lokacije ter termina izvajanja delavnic.

Delavnico o stereotipih o narodih je mogoče spremljati na socialnem omrežju Facebook. Stran ves čas dopolnjujeva z zanimivimi in zabavnimi vsebinami, ki spodbujajo k razmisleku o stereotipih o narodih in pomenu njihovega preseganja. Z oblikovalcem se dogovarjava za izdelavo promocijskega materiala, ki bo v obliki plakata in letaka, s katerim bova skušali v lokalni skupnosti dodatno pritegniti mlade k sodelovanju na delavnici.

Najin projekt so z navdušenjem sprejeli na Osnovni šoli Janka Padežnika. Tam bova izvedli dve delavnici, v kateri bodo vključeni vsi učenci 8. in 9. razredov te osnovne šole. Med njimi je veliko priseljencev, tako da bo na delavnici zagotovo zelo pestro, saj bodo učenci lahko delili svoje lastne izkušnje s stereotipnimi prepričanji. V prostorih dijaškega doma Srednje prometne šole Maribor bova prav tako izvedli dve delavnici, ki sta namenjeni dijakom, ki bivajo v tem dijaškem domu, ter dijakom Srednje prometne in Srednje lesarske šole. V dijaškem domu Srednje prometne šole so najin projekt takoj podprli in ga bodo z veseljem vključili v popoldanski program doma.

Veseliva se izvajanja delavnic. Gre za pravi izziv! Če pa želite tudi vi izvedeti, kako so se s stereotipi v Sloveniji spopadali priseljenci in kakšne stereotipe so sami imeli o Slovencih, potem si oglejte kratki avtorski film z naslovom Stereotipi o narodih: zgodbe posameznikov različnih narodnosti, ki si ga na pričetku delavnice ogledajo udeleženci.

Veseliva se vašega odziva in konstruktivne debate na Facebooku!

Špela Premzel, Tina Palaić

 

30. oktober 2013 (prispevek za medije)

Delavnica o stereotipih o narodih

Medkulturno razumevanje in sprejemanje sta v večkulturni družbi, v kateri živimo, pomembni vrednoti in veščini. Načelom inkluzije mora slediti tudi šola, zato je uvrščanje tovrstnih vsebin v programe vzgojno-izobraževalnih institucij vedno bolj pogosto. Na Osnovni šoli Janka Padežnika in v Dijaškem domu Srednje prometne šole, ki se nahajata v mestni četrti Studenci v Mariboru, so vsebine o stereotipih o pripadnikih drugih etničnih skupin prepoznali kot pomembne za svoje učence in dijake. Avtoricama tega prispevka so omogočili izvedbo delavnice o stereotipih o narodih, ki sva jo kot pripadnici skupine mladih med 18. in 29. letom starosti pripravili in izvedli s pomočjo sofinanciranja Lokalnega sklada za mlade z idejami - Banke idej. Banko idej je vzpostavil javni zavod Mladinski kulturni center Maribor z namenom zagotavljati manjša finančna sredstva tistim projektom, ki doprinašajo k razvoju lokalne skupnosti.

Namen delavnice o stereotipih o narodih je razvijanje kompetenc medkulturnega sprejemanja in razumevanja ter zmanjševanje stopnje nasilja med mladostniki. Delavnico sva pripravili za mlade, ki živijo ali se šolajo v mestni četrti Studenci, saj tam živi precej priseljencev različnih narodnosti, kar se zagotovo odraža tudi v šolskem okolju. Delavnica predstavlja obliko sekundarne preventive na področju duševnega zdravja, saj sva jo pripravili za izbrano lokalno okolje z namenom preprečiti nerazumevanje in nasilje med mladostniki, ki pripadajo različnim etničnim skupinam, na ta način pa sva skušali vplivati tudi na lokalno skupnost, da bi postala bolj odprta in sprejemajoča.

Na osnovni šoli in v dijaškem domu sva izpeljali štiri delavnice, ki so potekale 14. in 15. Oktobra 2013. Delavnic se je udeležilo 17 učencev in 36 dijakov. Udeleženci so si najprej ogledali kratek avtorski video Stereotipi o narodih: zgodbe posameznikov različnih narodnosti, v katerem priseljenci iz različnih držav razmišljajo o stereotipih in delijo svoje izkušnje. V drugem delu delavnice so s pomočjo metode diskusije in aktivne participacije spoznali pojem stereotip, njegovo funkcijo in zakaj stereotipi sploh nastajajo. S tem delom delavnice sva želeli prikazati, da s stereotipi izkrivljamo realnost, saj so ljudje v resnici enkratni in različni, prav tako pa tudi spreminjajoči se posamezniki. Udeleženci so spoznali, da je preseganje stereotipov proces, ki poteka vse življenje. Najpomembnejši del delavnice pa je bilo njihovo skupinsko delo. Mladi, razdeljeni v skupine, so na podlagi podanih konkretnih primerov sami razmišljali o tem, kako stereotipe presegati. S tem sva želeli spodbujati njihovo refleksijo lastnega razmišljanja in dejanj ter zavedanja o pomenu lastnega aktivnega delovanja pri ustvarjanju okolja, v katerem živijo. Zapisali so odlične ideje, mnoge od njih so v Mestni četrti Studenci zlahka uresničljive. Morda pa se skupina mladih odloči, da bo svojo idejo o preseganju stereotipov o pripadnikih različnih etničnih skupnosti uresničila s pomočjo Banke idej!

Banka idej / Mednarodno / Ekipa / Razpis/Poziv / Podprti projekti / Usposabljanja / Galerija / Kontakt
© 2012-2020 MKC Maribor. Vse pravice pridržane.