Sprejmi

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke; z obiskom in nadaljnjo uporabo soglašate s piškotki.

Usposabljanja

Banka idej nudi mladim kvalitetna usposabljanja z namenom pridobitve ali krepitve novih kompetenc in znanj za realizacijo lastnih idej.

KONZULTACIJE

V času odprtega razpisa za Banko idej 2020 bomo na voljo za individualne konzultacije*, ki prijaviteljem prinesejo dodatno točko pri ocenjevanju projekta.

Za konzultacije vam  bomo na voljo od 26. avgusta do 24. septembra 2020 po predhodni najavi na e-naslov bankaidej@mkc.si.

Cilji konzultacij so:

  • razviti idejo do projekta,
  • udeležence seznaniti z načini opredelitve ciljev projektov,
  • predstaviti ključne elemente projektnega načrta,
  • pripraviti terminski načrt projekta,
  • izdelati akcijski načrt,
  • strukturirati finančni načrt,
  • udeležence seznaniti z metodami presoje uspešnosti projekta.

*Zaradi trenutne epidemiološke situacije letos ne bomo izvajali usposabljanj v enaki obliki kot prejšnja leta. 

Pretekla usposabljanja

Usposabljanja, ki smo jih izvedli v preteklih letih:

Intenzivni trening za izvajalce Živih knjižnic;
4. - 7. december 2014

Živa knjižnica je posebna inovativna metoda, ki skozi aktivni dialog ozavešča in izobražuje o človeških vrednotah in človekovih pravicah, spodbuja razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi, prav tako pa doprinaša k razvoju prostovoljstva v organizacijah ter lokalnih okoljih.

 

Intenzivno usposabljanje projektnega vodenja Banke idej;
13. - 16. november 2014

Banka idej organizira intenzivno 4-dnevno usposabljanje za vse, ki se želijo naučiti metod projektnega vodenja. Potekalo bo med 13. in 16. novembrom 2014 v prostorih MKC Maribor. Namen usposabljanja je mlade med 18. in 29. letom starosti usposobiti za realizacijo lastnih idej. Po uspešno zaključenem usposabljanju lahko udeleženci usposabljanja kandidirajo za pridobitev finančnih sredstev Banke idej za izvedbo projekta, ki ga bodo natančneje razvili tekom usposabljanja.

 

Uvodno usposabljanje za prostovoljce; 6. november 2014

Uvodno usposabljanje za prostovoljce se dotika splošnih tem, ki so pomembne za izvajanje prostovoljskega dela. Daje širši pogled na področje prostovoljskega dela in prostovoljca opozori na nevarnosti v prostovoljskem delu ter usmerja njeno/njegovo ravnanje. Usposabljanje je zasnovano po metodah izkustvenega učenja, vsi udeleženci so povabljeni k raziskovanju posameznih tem ter izmenjavi izkušenj.

 

Trening za uresničevalce idej; 26. junij 2013

S Treningom za uresničevalce idej želimo spodbuditi mlade k ustvarjalnemu razmisleku, ki vodi v uresničevanje lastnih idej in jih opremiti z znanjem za razvoj in uresničevanje projektov ter jih opogumiti za prijavo na poziv Banke idej.

Banka idej / Mednarodno / Ekipa / Razpis/Poziv / Podprti projekti / Usposabljanja / Galerija / Kontakt
© 2012-2020 MKC Maribor. Vse pravice pridržane.